30 مگ

تماس با ما

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد

معنی priority در اینستاگرام را از این سایت دریافت کنید.

priority

معنی priority – معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و … در دیکشنری آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید

priority

/praˈjɔːrəti//praɪˈɒrɪti/

معنی: برتری، تقدم، پیشی، تفاضل، اولویت، حق تقدممعانی دیگر: پیش آیندی، پیشینگی، تفوق، سزیدگی، ارجحیت، سزاواری، هر چیز دارای اولویت یا سزاواری، سزیده

بستن تبلیغات

بررسی کلمه

اسم ( noun )

حالات: priorities

• (1) تعریف: precedence, esp. because of authority, right, or urgent need.

مترادف: precedence

مشابه: importance, preeminence, primacy, seniority

– Your children should be given priority over your own needs.

[ترجمه نیلوفر شاپوری] فرزندانتون باید در الویت قرار بگیرند نسبت به نیازهای شخصیتون|

[ترجمه sahand] فرزندان باید در اولویت اول نسبت به نیاز های شخصی پدر و مادر قرار بگیرند|

[ترجمه گنج جو] نیازهای فرزندانتون رو به نیازهای خودتون ترجیح بدید.|

[ترجمه ترگمان] کودکان شما باید نسبت به نیازهای خود اولویت داده شوند

[ترجمه گوگل] فرزندان شما باید اولویت بیشتری نسبت به نیازهای خود داشته باشند

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: something that has precedence.

مشابه: choice, preference

– The mayor made handling crime his priority.

[ترجمه علی نوروزی] شهردار کنترل جرم ( جنایت ) را در اولویت قرار داد.|

[ترجمه A.A] شهردار کنترل جنایت را اولویت ” خود” قرار داد.|

[ترجمه ترگمان] شهردار در اولویت خود دست به جنایت زد

[ترجمه گوگل] شهردار مرتکب جرم شد اولویت خود را

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: the quality or condition of being earlier in time or order.

مترادف: precedence

مشابه: antecedence, anteriority, lead

– The form of the verb in a sentence can show the priority of one event to another.

[ترجمه ترگمان] شکل فعل در یک جمله می تواند اولویت یک رویداد را به دیگری نشان دهد

[ترجمه گوگل] شکل فعل در جمله می تواند اولویت یک رویداد را به دیگری نشان دهد

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

بستن تبلیغات

جمله های نمونه

1. japan’s priority over other countries in car exportation

پیشی گرفتن ژاپن از کشورهای دیگر در صدور اتومبیل

2. the priority of education is undeniable

سزیدگی آموزش و پرورش غیر قابل انکار است.

3. uppermost priority

بالاترین ارجحیت (اولویت)

4. give priority (to)

اولویت دادن (به)،سزاوارتر شمردن

5. take priority (over something)

(نسبت به چیزی دیگر) سزاوارتر بودن،اولویت داشتن،ارجح بودن،سزیدن

6. our top priority اولین ارجحیت ما

7. women and children have priority

زن ها و کودکان حق تقدم دارند.

8. in this matter i have priority over you

در این مورد من بر شما تقدم دارم.

9. school building is our top priority

احداث مدرسه بالاترین اولویت ما است.

10. America’s priority is rightly to stimulate its economy.

[ترجمه گنج جو] اقتصاد کارآ دقیقا اولویت آمریکاست.|

[ترجمه ترگمان]اولویت آمریکا این است که اقتصاد خود را تحریک کند

[ترجمه گوگل]اولویت آمریکا به راستی تحریک اقتصاد آن است

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The club’s priority is to win the League.

[ترجمه گنج جو] بردن جام تنها وتنها هدف ماست.|

[ترجمه ترگمان]اولویت این باشگاه بردن لیگ است

[ترجمه گوگل]اولویت باشگاه برای پیروزی در لیگ است

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. You must give this matter priority.

[ترجمه ترگمان]

[ترجمه گوگل]شما باید اولویت این موضوع را بدهید

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Our first priority is to maintain the customer’s confidence in our product.

[ترجمه ترگمان]اولین اولویت ما حفظ اعتماد مشتری به محصول است

[ترجمه گوگل]اولویت اول ما حفظ اطمینان مشتری در محصول ما است

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Being a parent is her first priority.

[ترجمه Zeinab] بودن پدر و مادر اولویت اول اوست|

[ترجمه م] پدر یا مادر شدن اولویت اول اوست|

[ترجمه ترگمان]مادر بودن اولین اولویت او است

[ترجمه گوگل]اولویت اول بودن والدین است

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The children are our first priority.

[ترجمه ترگمان]بچه ها اولین اولویت ما هستند

[ترجمه گوگل]کودکان اولویت اول ما هستند

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The Government gave priority to reforming the legal system.

[ترجمه ترگمان]دولت اولویت را به اصلاح سیستم قانونی داد

[ترجمه گوگل]دولت اولویت را به اصلاح نظام حقوقی اختصاص داد

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Her family takes priority over her work.

[ترجمه ترگمان]خانواده او اولویت کار خود را دارد

[ترجمه گوگل]خانواده او اولویت بیشتری نسبت به کار او دارد

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. Priority cases, such as homeless families, get dealt with first.

[ترجمه ترگمان]موارد اولویت مانند خانواده های بی خانمان، ابتدا مورد بررسی قرار گرفتند

[ترجمه گوگل]موارد اولویتی، مانند خانواده های بی خانمان، ابتدا مورد رسیدگی قرار می گیرند

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Education is this government’s top priority.

[ترجمه ترگمان]تحصیل اولویت اصلی دولت است

[ترجمه گوگل]آموزش اولویت اصلی این دولت است

[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

بستن تبلیغات

مترادف ها

برتری (اسم)

influence, power, leadership, precedence, advantage, preponderance, excellence, superiority, supremacy, preference, priority, profit, predominance, vantage, primacy, hegemony, distinction, predomination, prominence, salience, saliency, headship, majesty, excellency, predominancy, pre-eminence

منبع مطلب : abadis.ir

ترجمیک

دیکشنری ترجمیک مجموعه ای غنی و پویا از لغات ترجمه شده توسط مترجمان ترجمیک است. دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی به شما کمک می کند معنای لغات را به خوبی پیدا کنید.

دبستان ترجمیک ترجمه مقاله ترجمه کتاب

سفارش ترجمه مقاله و کتاب

دوره‌های آموزشی جاری

دوره آموزشی کاربردی ویرایش مقالات انگلیسی

دوره نامه‌نگاری تجاری و عمومی به زبان انگلیسی

کارگاه مکالمه و بحث آزاد (Free Discussion)

دوره آموزشی Basic IELTS (Fundamental)

دوره آموزشی آمادگی آزمون ترجمه رسمی

دوره آموزشی Pre-IELTS

کارگاه آموزشی مکالمه آیلتس – IELTS Speaking

کارگاه آموزشی لیسنینگ آیلتس – IELTS Listening

دوره جامع ویرایش و درست‌نویسی فارسی

دوره آموزشی Pre-IELTS

دوره آموزشی Fundamental

کارگاه مکالمه و بحث آزاد (Free Discussion)

دوره آموزشی تولید محتوای تبلیغاتی

وبینار رایگان ترجمه کودک و نوجوان

وبینار رایگان نقد ترجمه

وبینار رایگان موضوعات کلیدی IELTS Writing برای کسب نمره بالا

وبینار رایگان مهارت نویسندگی

وبینار رایگان آشنایی با ترادوس و ابزارهای کمک مترجم

وبینار رایگان فرمول‌های کاربردی در اکسل

وبینار رایگان مقدمه‌ای بر تولید محتوا

وبینار رایگان مهم‌ترین تکنیک‌های لیسنینگ آیلتس

وبینار رایگان بایدها و نبایدهای اسپیکینگ آیلتس

وبینار رایگان صفر تا صد آیلتس (IELTS)

وبینار رایگان تکنیک‌های ضروری ریدینگ آیلتس

منبع مطلب : tarjomic.com

معنی priority در اینستاگرام

آخرین مطالب سایت