30 مگ

تماس با ما

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد

فوتبال دستی به انگلیسی را از این سایت دریافت کنید.

فوتبال دستی به انگلیسی

معنی فوتبال دستی به انگلیسی – معانی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و … در دیکشنری آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید

فوتبال دستی

پیشنهاد کاربران

table football Handy football Frosh ball Foosball گوی آدمک

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما

+ افزودن عکس و لینک

منبع مطلب : abadis.ir

» فوتبال دستی «ترجمه به انگلیسی، فرهنگ لغت فارسی

ترجمه های “فوتبال دستی” در فرهنگ لغت رایگان فارسی – انگلیسی: table football, foosball. ترجمه ها و نمونه های بیشتری را بررسی کنید.

فوتبال دستی

فوتبال دستی ترجمه‌ها فوتبال دستی

اضافه کردن

table football

noun

en table-top game similar to soccer

wikidata

foosball

noun

اگر جمله را درست نگویم، کار را کنار میگذارم و همه با هم میرویم فوتبال دستی بازی کنیم.

If I don’t get it right, we’ll quit and all go play foosball.

Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data

ترجمه ماشینی

خطا Glosbe translate Foosball Google translate

نمونه‌ها

اضافه کردن مسابقه کلمات

يه دست فوتبال دستي ؟

A little foos?

OpenSubtitles2018.v3

جايي که شکنجه بيشتره و کمتر فوتبال دستي بازي ميکنن.

More torture, less foosball.

OpenSubtitles2018.v3

آره ، و تو برام فوتبال دستي گرفتي

Yeah, and you got me a foosball table.

OpenSubtitles2018.v3

چرا تو بايد يه ميز فوتبال دستي داشته باشي ؟

Why do you get to keep the table?

OpenSubtitles2018.v3

چه اتفاقي براي فوتبال دستي افتاده ؟

What happened to the foosball?

OpenSubtitles2018.v3

نظرت چيه که بريم يه فوتبال دستي بازي کنيم و البته سر پول هم شرط ببنديم ؟

What do you say we play a little foosball for money?

OpenSubtitles2018.v3

عزيزم ، بيشتر بچه ها خودشون رو براي فوتبال دستي مي کشن

Honey, most kids would kill for a foosball table.

OpenSubtitles2018.v3

آرلن منو به يک فوتبال دستي براي لخت شدن كشوند

im serious. my mom taught me who was boss when i was # years old

TEP

اگر جمله را درست نگویم، کار را کنار میگذارم و همه با هم میرویم فوتبال دستی بازی کنیم.

If I don’t get it right, we’ll quit and all go play foosball.

MIZAN

ميز فوتبال دستي رو اونجا ميزارم

Put the foosball table in there.

OpenSubtitles2018.v3

، انگار هرکس توی فوتبال دستی برنده شه می تونه منو بکشه

Apparently whoever wins at Foosball gets to kill me.

OpenSubtitles2018.v3

ميخوام بعدا فوتبال دستي بازي کنم هوم

I wanted to play Foosball later.

OpenSubtitles2018.v3

میتوانستم با بیل ای فوتبال دستی بازی کنم، نه اینکه مثل یک بازیکن ذخیره درجه سه اینجا بنشینم و وقتی تلف کنم تا تامپ از یدک کش بیرون میآید و بعد از او، چودا سول.

I could be playing foosball with Bill E, not sitting here like a third rate substitute, wasting my Tump steps out of his trailer, followed by Chuda Sool.

MIZAN

همین که صدای اعتراضش بند میشود، ما او را کشان کشان به طرف میز فوتبال دستی میبریم و همان جا نگهش میداریم، هرچند موقع بازی هم نمیتوانیم جلو دهانش را بگیریم که متنش را مدام زیر لب تکرار نکند.

As soon as he breaks down, we drag him off to the foosball table and keep him there, though we can’t stop him muttering the lines as he plays.

MIZAN

نه تنها کاپیتان تیم فوتبال و قهرمان پرتاب دیسک بود بلکه در مناظره نیز دستی داشت و در زمینه آنچه دانشکده ایالتی آن را پژوهش علمی میدانست نیز بد نبود.

not only footballcaptain and hammer thrower but debater, and passable in what the StateUniversity considered scholarship.

MIZAN

منبع مطلب : fa.glosbe.com

فوتبال دستی به انگلیسی

آخرین مطالب سایت