30 مگ

تماس با ما

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد

جواب مرحله 1488 آمیرزا را از این سایت دریافت کنید.

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۰ تا ۱۴۹۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۰ به بعد را برای شما دوست داران بازی آمیرزا آماده کرده و به ارائه آن ها می پردازیم.

آمیرزا

مرجع ارائه جواب آمیرزا، جواب استاد میرزا و جواب بازی فندق

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۰ تا ۱۴۹۹

دسامبر 28, 2020 ادمین

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۰ به بعد را برای شما دوست داران بازی آمیرزا آماده کرده و به ارائه آن ها می پردازیم. در این نوشته جدید از سایت آمیرزا به صورت دقیق تر جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۰ تا ۱۴۹۹ را منتشر می کنیم.

در مطالب قبلی منتشر شده در سایت جواب بازی آمیرزا نیز ، به ارائه جواب مراحل 1 تا 1400 پرداختیم که می توانید به مشاهده آن ها بپردازید و تجربه خود را نیز با ما در میان بگذارید.

این مطلب در حال بروزرسانی می باشد …

در برخی از مراحل، جواب ها ممکن است با جواب های دیگر کاربران متفاوت باشد که این تفاوت در جواب مراحل در آپدیت جدید بازی آمیرزا اعمال شده است و ما فقط جواب هایی که یافته ایم رو قرار داده ایم.

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۰

۱۴۰۰- شغل – شال – غار – غول – غرش – آغوش – آوار – لواش – لاغر – شلوغ – شغال – الاغ – شاغل – شلوار – آشغال

۱۴۰۱- دزد – دید – مزد – یزد – میز – داد – امید – آزاد – مداد – امداد – داماد

۱۴۰۲- مهد – سکه – مهم – مکه – کمد – جسم – دکه – سهم – جسد – دکمه – مسجد – سجده – مجسمه

۱۴۰۳- ویلا – امید – دنیا – لیمو – مدال – ملوان – میلاد – میدان – لیوان – وانیل

۱۴۰۴- گلو – گرم – گوی – گور – مرگ – لگو – وکیل – میگو – گلیم – کویر – ولرم – گمرک – کولر – لیمو – گوریل

۱۴۰۵- تاس – تاب – لاک – سبک – اسب – باک – کباب – لباس – کتاب – کلاس – بابک – ساکت – اسکلت – بسکتبال

۱۴۰۶- پیک – پیر – پری – کار – رنگ – پاک – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ

۱۴۰۷- نوه – خزر – نور – خون – وزن – روزه – زانو – نوار – روان – خزان – خانه – آرزو – خواهر – خزانه – راهزن – زورخانه

۱۴۰۸- باک – تاب – بیل – بال – لاک – نبات – بلیت – کتاب – بانک – بالن – تنبل – تانک – بالکن – کابینت – تلکابین

۱۴۰۹- رنگ – سنگ – گرد – لگد – لنگ – نرگس – سنگر – گردن – گران – دلار – انگل – آدرس – لنگر – سالن – گلدان – گردان – سالگرد

۱۴۱۰- سوت – عدس – رعد – عود – دست – عکس – سرود – وسعت – عروس – سکوت – سرعت – دوست – دعوت – درست – دکتر – رکود – رکوع – دکور – دستور – عروسک

۱۴۱۱- سبد – دشت – کبد – سبک – دست – اشک – اسب – تاب – شکست – آبکش – کتاب – ساکت – شتاب – دستکش

۱۴۱۲- تاب – تبر – روح – باک – کتاب – ربات – کوبا -باکو – کارت – حرکت – برکت – راحت – باروت – کبوتر

۱۴۱۳- شنا – شاه – هوش – شعبه – عناب – شهاب – شنبه – آشوب – انبوه – بانو – شانه – بهنوش – باهوش – انبوه – نوشابه

۱۴۱۴- زره – گاز – گرز – برگ – بره – باز – گربه – گراز – هزار – بهار – بزرگ – زهرا – رهبر – بزرگراه

۱۴۱۵- دما – دوا – وام – تاب – اتو – آدم – مدت – واحد – مودب – وحدت – حامد – احمد – متحد – مداح – محبت – محتوا

۱۴۱۶- تاج – تار – اتو – راه – جوهر – جارو – آوار – تاجر – آواره – اجاره – جواهر

۱۴۱۷- دین – دیگ – گرد – نیش – رشد – رنگ – شادی – دنیا – گاری – گران – دانش – گردن – گردش – شریان – شاگرد – دینار

۱۴۱۸- قسم – شخم – شام – قشم – مشق – ماه – ماش – ساق – خشم – خام – شاخ – شاخه – مهسا – ماسه – ساقه – سماق – خامه

۱۴۱۹- کار – شور – شکار – کشور – ورزش – شورا – ارزش – آرزو – زرشک – روکش – کشاورز- ورزشکار

۱۴۲۰- فیل – بیل – قلب – قیف – آبی – لیف – قاب – افق – آقا – قفل – قالی – قلاب – بالا – قایباف

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۰۰ تا ۴۹۹

۱۴۲۱- وفا – هلو – چاه – چهل – چلو – هدف – فال – فدا – چاله – آلوده – آلوچه – فولاد – فالوده

۱۴۲۲- ملت – وکیل – رتیل – کیلو – کویر – کویت – لیتر – موکت – مترو – ولرم – لیمو – کولر – کیلومتر

۱۴۲۳- پشت – پتو – هوش – پشه – مکه – کوه – پوک – شوت – تپش – تپه – مشت – توپ – موش – تمشک – پوشک – پوشه – موکت – موشک – پشمک – پشتک

۱۴۲۴- کیف – کفش – فیش – شیب – کیش – کشف – بشکه – بنفش – بیشه – شنبه – کینه – شبکه – بنفشه – یکشنبه

۱۴۲۵- شهر – آرش – شانس – شانه – شهرت – تنها – تشنه – ترانه – تهران – رسانه – ستاره – نشاسته – شهرستان

۱۴۲۶- کشف – مشک – ملت – نمک – نفت – شکل – کفش – مشت – شکم – کلفت – تلفن – تمشک – مشکل – نفتکش

۱۴۲۷- کفش – کشو – کوه – کیش – کیف – شفا – وفا – شاه – شکاف – کوفه – کاشی – کاهو – کافه – کاشف – کفاش – کفاشی – شکوفه – هواکش

۱۴۲۸- قلم – قله – سال – ماهی – قیام – میله – لایه – سایه – سلام – سالم – سماق – قیمه – ساقه – مقاله – ملاقه – مقایسه

۱۴۲۹- سود – مرد – سهم – سوره – همسر – ماده – مادر – سواد – دوره – آدرس – ساده – سمور – سرود – سماور – مدرسه – آسوده

۱۴۳۰- پاس – پاک – پیک – کلاس – پلیس – پلاک – ساکت – پاکت – اسکلت – کلیسا – تاکسی – پاستیل – لاستیک – پلاستیک

۱۴۳۱- بال – بیل – آبی – بال – ویلا – لیلا – بالا – لوبیا – آلبالو – والیبال

۱۴۳۲- شاه – نقش – شیب – قاب – نقاش – بیشه – نقشه – نقاب – شانه – انبه – شهاب – شنبه – نقاشی – شبانه – شاهین

۱۴۳۳- فوت – نفت – تور – فنر – برف – تبر – نور – نبوت – نوبت – نفرت – تنبل – تلفن – تنور – فلوت – تونل – تنبور

۱۴۳۴- رنگ – رشت – گشت – شعر – شتر – آتش – ترش – تنگ – گران – تراش – رعنا – ارتش – شاعر – نگار – انگشت – انگشتر

۱۴۳۵- شاخ – شاد – رشد – رود – کشو – کود – کاخ – کدو – خوک – خشک – خوش – خروش – کادو – خراش – اردک – کشور – ارشد – رکود – شورا – شکار – خوراک – دشوار – خودکار

۱۴۳۶- نای – نبی – آبی – خان – بنا – بینا – بانی – آبان – بابا – ناباب – انبیا – نایاب – بیابان – خیابان

۱۴۳۷- یاس – سیل – لال – سایه – گیاه – لیلا – آگهی – لاله – هلال – سیاه – گلایه – گیلاس

۱۴۳۸- دکل – جلد – کبد – کاج – تاج – بدل – باج – کلاج – کتاب – جلبک – جلاد – جالب – کابل – کالبد

۱۴۳۹- کتف – سنگ – سگک – نفت – نفس – سفت – تند – کند – کفن – دست – تنگ – تنفس – تفنگ – فندک – سنگک

۱۴۴۰- تیغ – وجه – جیغ – جوی – جهت – غیرت – جیوه – غیور – هویج – هویت – هجری – تیره – رویت – غوره – توجه – جیره – جوهر – نوجیه

منبع مطلب : amirzaa.ir

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا در تمام مراحل را در این مقاله مشاهده نمایید، از مرحله 1 تا آخرین مرحله بازی آمیرزا در این پست جذاب از مجله گیم

مجله گیم صفحه خانگی > نقد و بررسی >

جواب بازی آمیرزا | آپدیت جواب کامل آمیرزا تا آخرین مرحله در مقاله مجله گیم

جواب بازی آمیرزا | آپدیت جواب کامل آمیرزا تا آخرین مرحله در مقاله مجله گیم

توسط Paris بازی موبایل, نقد و بررسی 17 دیدگاه ها

اشتراک گذاری: Facebook GooglePlus Twitter Linkedin Telegram Whatsapp

جواب بازی آمیرزا از مرحله اول تا آخرین آپدیت

جواب بازی آمیرزا ؟ آمیرزا یکی از بازی های موبایل است که طرفداران زیادی کسب کرده است. این بازی محصولی است که توانسته است در سال ۱۳۹۶ از نگاه مخاطبان، عنوان برترین را کسب کند. برای آشنایی بیشتر با این سرگرمی شیرین و لذت‌بخش این مقاله را از دست ندهید. همچنین در آخر این مقاله به بررسی جواب بازی آمیرزا در همه‌ی مراحل خواهیم پرداخت.

پاسخ ها ارسالی بوده و در صورت مشاهده اشتباه با کامنت قرار دادن ما را یاری نمایید. ممنونجواب کامل تمام مراحل بازی آمیرزا را در ادامه مشاهده نمایید.

جواب کامل مراحل بازی امیرزا

جالب است بدانید که طراحان این بازی در ساخت آن از سنت‌های دیرین ایرانی استفاده کرده‌اند. شخصیت‌ها، نوع پوشش، اسامی به کار رفته، موسیقی متن و حتی دکوراسیون پشت هر مرحله به نوعی با فرهنگ ایرانی عجین شده است و جلوه‌ی خاصی به آن می‌بخشد. این کار یکی از دلایل محبوبیت این محصول است. از سوی دیگر معماهای جالب این بازی سبب شده است که هر چند محیط آن ساده به نظر برسد، اما با به چالش کشیدن مخاطب، ساعت ها او را پشت گوشی میخ‌کوب کند.

ویژگی های بازی آمیرزا

این بازی مهیج، دارای ویژگی های زیادی است که هر کسی را به نصب و انجام آن ترغیب می‌کند. یافتن کلمات از بین حروف در هم شاید ایده‌ی ساده‌ای باشد، اما برای آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است تا یک اثر متفاوت ایجاد شود.

ویژگی هایی که این محصول دارد، عبارتند از:

مراحل زیاد و سرگرم کننده امکان نصب رایگان موسیقی سنتی ایرانیانی میشن های جالب و گیرا کمک به یادگیری ادبیات فارسی کمک به افزایش حافظه افزایش دایره لغات محیط بازی شاداب کلمات مختلف و مطابق با زبان فارسی

نحوه نصب بازی آمیرزا

نصب بازی آمیرزا کاملا رایگان است. همچنین این بازی برای گوشی های اندرویدی و ios منتشر شده است. شما می‌توانید با مراجعه به اپ استورهای بزرگ خارجی مثل گوگل پلی یا از بازار و مایکت و سیبچه این بازی محبوب را دریافت و اقدام به نصب آن بکنید.

در ادامه به نحوه‌ی بازی و همچنین جواب مراحل آمیرزا خواهیم پرداخت.

نحوه‌ی اجرای بازی آمیرزا

اگر برای اولین بار وارد بازی شوید، با صفحه‌ی زیرمواجه خواهید شد. برای ورود باید روی کاربر جدید کلیک کنید.

در ادامه با فشردن دکمه‌ی شروع بازی به صفحه‌ی بازی منتقل خواهید شد.

جواب امیرزا

حال شما به صفحه‌ی اصلی بازی منتقل می‌شوید و می‌توانید بازی شیرین و جذاب آمیرزا را شروع کنید.

جواب بازی آمیرزا

آغاز رقابت با آمیرزا ها و کسب اعتبار

حال که با این بازی و نصب آن آشنا شدید، بهتر است کمی نیز با فضای خود بازی آشناییت پیدا کنید. به همین جهت شما را وارد جو مهیج و سرگرم کننده این محصول ایرانی می‌کنیم.

در هر مرحله شما با یک میرزا رقابت خواهید کرد و باید برای دریافت اعتبار آن ها را شکست دهید. به عنوان مثال در فصل اول که گرمابه نامگذاری شده است، کاربر باید با میرزا دلاک مشتمالیان رقابت کند. فراموش نکنید که جواب بازی آمیرزا نیز در انتهای این مقاله قرار داده شده است و شما می‌توانید برای راهنمایی بیشتر از آن ها استفاده کنید.

در بازی آمیرزا جواب هر مرحله تعدادی کلمه است که باید آن ها را با امتداد انگشت روی حروف و ایجاد یک کلمه‌ی جدید پیدا کنید. در مرحله‌ی اول همانطور که در این مقاله مشخص است، جواب ها سگ و سنگ خواهد بود. این کلمات را باید از بین سه حرف س، گ، ن پیدا کنید. البته با بالا رفتن مراحل، تعداد حروف و کلمات خواسته شده از شما بیشتر خواهد شد و کار شما سخت تر می‌شود.

با قرار دادن انگشت خود روی حرف س و سپس کشیدن آن روی گ ، کلمه‌ی سگ ساخته خواهد شد. بنابراین شما توانستید این کلمه را کشف کنید. دقت کنید در هر مرحله در بالای صفحه تعداد کلمات و همچنین تعداد حروف هر کلمه‌ای که باید پیدا کنید، مشخص شده است.

دریافت سکه در بازی آمیرزا

در این بازی شما با هر جواب صحیح و فتح هر مرحله‌، موفق خواهید شد تعدادی سکه بدست بیاورید. همچنین ممکن است در حین جستجوی کلمات، کلماتی را پیدا کنید که جواب اصلی آمیرزا نباشند. به همین جهت شما با هر ۲۰ کلمه‌ا‌ی که جواب اصلی مرحله نباشند نیز تعدادی سکه بدست خواهید آورد. اما برای دریافت سکه‌ها سه روش دیگر نیز وجود دارد:

منبع مطلب : majalegame.ir

جواب مرحله 1488 آمیرزا

آخرین مطالب سایت