30 مگ

تماس با ما

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد

متن انگلیسی در مورد government spending ، متن انگلیسی در مورد مخارج دولت

لکچر انگلیسی در مورد خرج های دولت، انشای انگلیسی در مورد مخارج دولت،

متن انگلیسی در مورد دخل و خرج دولت،government spending

متن انگلیسی در مورد government spending


Government spending

Government spending or expenditure includes all government consumption, investment, and transfer payments.

مخارج دولت

مخارج یا مخارج دولت شامل تمام مصرف، سرمایه گذاری و پرداخت های انتقالی دولت می شود.

final consumption expenditure

In national income accounting, the acquisition by governments of goods and services for current use, to directly satisfy the individual or collective needs of

the community, is classed as government final consumption expenditure.

مخارج مصرف نهایی

در حسابداری درآمد ملی، دستیابی دولت ها به کالاها و خدمات برای استفاده جاری،

برای برآوردن مستقیم نیازهای فردی یا جمعی جامعه، به عنوان مخارج مصرف نهایی دولت طبقه بندی می شود. متن انگلیسی در مورد government spending


government investment

Government acquisition of goods and services intended to create future benefits, such as infrastructure investment or research spending, is classed as government investment (government gross capital formation).

 

سرمایه گذاری دولتی

دستیابی دولت به کالاها و خدمات با هدف ایجاد منافع آتی، مانند سرمایه گذاری زیرساختی یا مخارج تحقیقاتی، به عنوان سرمایه گذاری دولتی (تشکیل سرمایه ناخالص دولت) طبقه بندی می شود.


gross domestic product

These two types of government spending, on final consumption and on gross capital formation, together constitute one of the major components of gross domestic product.

 تولید ناخالص داخلی

این دو نوع مخارج دولت، برای مصرف نهایی و تشکیل سرمایه ناخالص، با هم یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.


Government spending

Government spending can be financed by government borrowing, taxes, custom duties, the sale or lease of natural resources, and various fees like national park entry fees or licensing fees.

When Governments choose to borrow money, they have to pay interest on the money borrowed.

Changes in government spending is a major component of fiscal policy used to stabilize the macroeconomic business cycle.

هزینه های دولت

هزینه های دولت می تواند از طریق استقراض دولت، مالیات، عوارض گمرکی، فروش یا اجاره منابع طبیعی و هزینه های مختلف مانند هزینه های ورودی پارک ملی یا هزینه های مجوز تامین شود.

وقتی دولت ها تصمیم می گیرند پول قرض بگیرند، باید به پول قرض شده بهره بپردازند.

تغییرات در مخارج دولت جزء اصلی سیاست مالی است که برای تثبیت چرخه تجاری اقتصاد کلان استفاده می شود. متن انگلیسی در مورد government spending


مقاله در حال تکمیل شدن است……

تهیه و تنظیم: بخش آموزش سایت 30 مگ


مطالب دیگر:

  • متن انگلیسی در مورد پل طبیعت با ترجمه فارسی
  • متن انگلیسی در مورد زکریای رازی با ترجمه فارسی
  • متن انگلیسی درباره برج آزادی با ترجمه فارسی
  • متن انگلیسی در مورد برج کج پیزا با ترجمه فارسی
  • متن انگلیسی درباره برج ایفل با ترجمه فارسی
  • متن انگلیسی در مورد اهرام ثلاثه مصر با ترجمه فارسی
  • متن انگلیسی در مورد تک فرزندی
  • متن انگلیسی در مورد تخت جمشید با ترجمه فارسی

    متن انگلیسی در مورد بیابان

منبع : KelaseDarsi.ir

متن انگلیسی در مورد government spending

آخرین مطالب سایت